| News

Kraken to Distribute Over $10 Million in Aid to Clients Impacted by Ukraine Crisis

English     Українська     Русский


To support victims of the ongoing Russian invasion of Ukraine, Kraken is preparing an ambitious aid package distributing over $10 million directly to affected clients.

Starting tomorrow and running until July 1, Kraken clients who created an account from Ukraine prior to March 9, 2022 will be eligible to receive $1,000 in bitcoin that can be immediately withdrawn from our exchange. Currency conversion fees up to $1,000 will also be waived at this time.

“We hope to continue being able to provide critical financial services in a time of need to both our clients in Ukraine and in Russia,” said Jesse Powell, CEO of Kraken. “Cryptocurrency remains an important humanitarian tool, especially at a time when many around the world can no longer rely on traditional banks and custodians.”

As part of the effort, Kraken will also donate an amount equivalent to the total trading fees paid by Russia-based clients in the first half of 2022 to the aid package. Further, additional aid may be announced as the crisis continues to unfold.

The announcement marks the first-ever international aid distribution by Kraken. It also represents our continuing effort to align our business with the values of the cryptocurrency community and its firm belief that all global citizens should have access to financial services. This includes our clients in Russia, who may be actively trying to protest the ongoing conflict.

Kraken remains active in responding to requests by governing authorities in affected regions, and our 600-person compliance team is continuously monitoring the situation to ensure we are abiding by relevant sanctions requirements.

We believe this aid program benefits both our company and our clients, ensuring none are disenfranchised by the actions of their representatives and leaders.

More details on the distribution and its eligibility requirements can be found below:

Tranche 1
Drop date: March 10, 2022

Tranche 1 Qualification Requirements:

 • Account created in Ukraine before March 9, 2022 00:00 UTC
 • Account at ‘Intermediate’ or ‘Pro’ level verification before March 9, 2022
 • Account held a balance at any time [before March 9]
 • Account must log in by May 1, 2022 to claim the drop

Tranche 1 Distribution (both, to each qualified account):

 • $1000 USD worth of BTC, which can be immediately withdrawn
 • $1000 USD worth of Kraken Fee Credits (KFEE), which will offset future currency conversion fees

The BTC amount distributed in Tranche 1 is roughly equivalent to the total fees paid to Kraken by Ukraine residents since 2013.

Tranche 2
Drop date: April 5, 2022

Tranche 2 Qualification Requirements:

 • Account created in Ukraine before March 9, 2022 00:00 UTC
 • Account at ‘Intermediate’ or ‘Pro’ level verification before April 1, 2022
 • Account must log in by May 1, 2022 to claim the drop
 • Did not receive Tranche 1

The delay in distribution allows time for Ukraine residents to complete the ‘Intermediate’ verification level process. There is no requirement to have held a balance to receive Tranche 2.

Tranche 2 Distribution (both, to each qualified account):

 • $<TBD> USD worth of BTC, which can be immediately withdrawn
 • $500 USD worth of Kraken Fee Credits (KFEE), which will offset future currency conversion fees

<TBD> = The USD-equivalent amount of bitcoin to be distributed in Tranche 2 will be equal to the 2022 Q1 fees collected from Russia-based accounts, divided by the number of qualifying Ukraine accounts. For example, if Kraken clients in Russia pay $5 million in fees in Q1 and there are 10,000 qualifying accounts in Tranche 2, each account will receive $500 USD worth of BTC.

Tranche 3

Drop dates: First week of May, June and July 2022

Tranche 3 Qualification Requirements:

 • Account created in Ukraine before March 9, 2022 00:00 UTC
 • Account at ‘Intermediate’ or ‘Pro’ level verification
 • Account must log in by August 1, 2022 to claim the drop

Tranche 3 Distribution to each qualified account (see below for updated details):

 • $<TBD> USD worth of BTC, which can be immediately withdrawn

<TBD> = The same formula as Tranche 2, except using 2022 Q2 fees collected from Russia-based accounts.

For more information, please visit Kraken’s grants page.​

UPDATE:
05/Apr/2022 — Tranche 2 distribution = $181.05 USD worth of BTC per account.

05/May/2022 — Tranche 3 distribution (April) = $24.83 USD worth of BTC per account.

08/June/2022 — Tranche 3 distribution (May) = $19.25 USD worth of BTC per account.

08/July/2022 — Tranche 3 distribution (June) = $13.00 USD worth of BTC per account.


Kraken виділить понад 10 мільйонів доларів США допомоги клієнтам, які постраждали від ситуації в Україні

Щоб підтримати постраждалих від російського вторгнення в Україну, Kraken готує пакет допомоги, виділяючи понад 10 мільйонів доларів США безпосередньо постраждалим клієнтам.

Починаючи з 10 березня і до 1 липня, клієнти Kraken, які створили обліковий запис в Україні до 9 березня 2022 року, отримають 1000 доларів США у bitcoin, які можна буде негайно вивести з нашої біржі. Наразі також буде скасовано комісію за конвертацію валют до 1000 доларів США.

«Ми сподіваємося, що й надалі матимемо можливість надавати фінансові послуги як нашим клієнтам в Україні, так і в Росії, коли вони цього потребують», — сказав Джессі Пауелл, генеральний директор Kraken. «Криптовалюта залишається важливим гуманітарним інструментом, особливо в той час, коли багато людей у всьому світі більше не можуть покладатися на традиційні банки».

Kraken також пожертвує суму, еквівалентну загальній сумі комісій за торгівлю, сплачених російськими клієнтами в першому півріччі 2022 року. Надалі, в умовах подальшого розвитку кризи, може бути оголошено додаткову допомогу.

Це оголошення знаменує собою першу міжнародну допомогу Kraken. Це також відображає наші постійні зусилля, щоб привести наш бізнес у відповідність з цінностями криптовалютної спільноти та її твердою вірою в те, що всі громадяни світу повинні мати доступ до фінансових послуг. Це стосується і наших клієнтів в Росії, які можуть активно намагатися протестувати проти триваючого конфлікту.

Kraken продовжує активно реагувати на запити органів влади в постраждалих регіонах. Наша команда з дотримання вимог, що складається з 600 осіб, постійно контролює дотримання відповідних санкційних вимог.

Ми віримо, що ця програма допомагає як нашій компанії, так і нашим клієнтам, гарантуючи, що ніхто не має бути позбавленим прав через дії їхніх представників та керівників.

Більш детальну інформацію про виплати та їх кваліфікаційні вимоги можна знайти нижче:

Перший транш
Дата виплат: 10 березня 2022 року

Кваліфікаційні вимоги до першого траншу:

 • Обліковий запис створений в Україні до 00:00 UTC 9 березня 2022 року
 • Обліковий запис верифікований до Стандартного або Про рівня станом на 9 березня 2022 року
 • На рахунку колись був залишок [до 9 березня]
 • Щоб отримати виплати, ви маєте увійти до облікового запису до 1 травня 2022 року

Виплати першого траншу (обидві, для кожного кваліфікованого облікового запису):

 • BTC на суму 1000 доларів США, який можна негайно вивести з облікового запису
 • Кредити комісії Kraken (KFEE) на суму 1000 доларів США, які компенсують майбутні комісії за конвертацію валюти

Сума BTC, розподілена в першому транші, приблизно еквівалентна загальній комісії, сплаченої Kraken резидентами України з 2013 року.

Другий транш
Дата виплат: 5 квітня 2022 року

Кваліфікаційні вимоги до другого траншу:

 • Обліковий запис створений в Україні до 00:00 UTC 9 березня 2022 року
 • Обліковий запис верифікований до Стандартного або Про рівня станом на 1 квітня 2022 року
 • Щоб отримати виплати, ви маєте увійти до облікового запису до 1 травня 2022 року
 • Перший транш не було отримано

Затримка з виплатами дає мешканцям України час для проходження верифікації до Стандартного рівня. Для отримання другого траншу не існує вимоги колись присутнього залишку.

Виплати другого траншу (обидві, для кожного кваліфікованого облікового запису)

 • BTC на визначену в майбутньому суму доларів США, який можна негайно вивести з облікового запису
 • Кредити комісії Kraken (KFEE) на суму 500 доларів США, які компенсують майбутні комісії за конвертацію валюти

Визначена в майбутньому сума — сума bitcoin у еквіваленті доларів США, яка буде виплачена в другому транші та дорівнюватиме комісійним зборам у першому кварталі 2022 року з російських рахунків, поділеним на кількість облікових записів в Україні, що відповідають вимогам. Наприклад, якщо клієнти Kraken в Росії заплатили 5 мільйонів доларів США в якості комісій у першому кварталі, а до другого траншу входять 10 000 кваліфікованих облікових записів, кожен рахунок отримає BTC на суму 500 доларів США.

Третій транш
Дати виплати: перший тиждень травня, червня та липня 2022 року

Кваліфікаційні вимоги до третього траншу:

 • Обліковий запис створений в Україні до 00:00 UTC 9 березня 2022 року
 • Обліковий запис верифікований до Стандартного або Про рівня
 • Щоб отримати виплату, ви маєте увійти до облікового запису до 1 серпня 2022 року

Виплата третього траншу для кожного кваліфікованого облікового запису (оновлену інформацію див. нижче):

 • BTC на визначену в майбутньому суму доларів США, який можна негайно вивести з облікового запису

Визначена в майбутньому сума — та сама формула, що й у другому транші, за винятком використання комісій за другий квартал 2022 року, які стягуються з рахунків у Росії.

Для отримання додаткової інформації відвідайте сторінку грантів Kraken.

Оновлена інформація:

05 квітня 2022 р. – виплата другого траншу – BTC на суму 181,05 доларів США для кожного облікового запису.

05 травня 2022 р. – виплата третього траншу – BTC на суму 24,83 долари США для кожного облікового запису.

08 червня 2022 р. – виплата третього траншу (травень) – BTC на суму 19,25 доларів США для кожного облікового запису.

08 липня 2022 р. – виплата третього траншу (червень) – BTC на суму 13 доларів США для кожного облікового запису.


Kraken выделит более 10 миллионов долларов США помощи клиентам, которые пострадали от ситуации в Украине

Чтобы поддержать пострадавших от российского вторжения в Украину, Kraken готовит пакет помощи, выделяя более 10 миллионов долларов США непосредственно клиентам из Украины.

Начиная с 10 марта и до 1 июля клиенты Kraken, которые создали аккаунт в Украине до 9 марта 2022 года, смогут получить 1000 долларов США в bitcoin, который можно будет сразу же вывести с нашей биржи. В течение этого времени, комиссия за конвертацию валюты до 1000 долларов США будет также отменена.

«Мы надеемся и впредь иметь возможность предоставлять критически важные финансовые услуги в трудную минуту как нашим клиентам в Украине, так и в России», — сказал Джесси Пауэлл, генеральный директор Kraken. «Криптовалюта остается важным гуманитарным инструментом, особенно в то время, когда многие во всем мире больше не могут полагаться на традиционные банки».

В рамках этого пакета помощи Kraken также выделит сумму, эквивалентную общей сумме торговых комиссий, уплаченных российскими клиентами в первой половине 2022 года. Кроме того, по мере развития кризиса может быть объявлено о дополнительной помощи.

Это объявление знаменует собой первую международную выплату пакета помощи в истории Kraken. Это также свидетельствует о наших усилиях привести наш бизнес в соответствие с ценностями криптовалютного сообщества и его твердой убежденности в том, что все граждане мира должны иметь доступ к финансовым услугам. Это относится и к нашим клиентам в России, которые, возможно, активно протестуют против конфликта.

Kraken продолжает активно реагировать на запросы органов власти в пострадавших регионах, а наша команда по соблюдению требований, состоящая из 600 человек, постоянно следит за ситуацией, чтобы убедиться, что мы соблюдаем соответствующие санкционные требования.

Мы считаем, что эта программа помощи приносит пользу как нашей компании, так и нашим клиентам, гарантируя, что никто не будет лишен прав из-за действий их представителей и руководителей.

Более подробную информацию о выплатах и требованиях можно найти ниже:

Первый транш

Дата выплат: 10 марта 2022 года

Квалификационные требования для первого транша:

 • Аккаунт создан в Украине до 00:00 UTC 9 марта 2022 года
 • Аккаунт верифицирован до уровня «Стандартный» или «Про» до 9 марта 2022 года
 • На аккаунте когда-нибудь имелся баланс [до 9 марта]
 • Чтобы получить выплаты, нужно войти в аккаунт до 1 мая 2022 года

Выплаты первого транша (обе для каждого квалифицированного аккаунта):

 • BTC на сумму 1000 долларов США, который можно сразу же вывести
 • Кредиты комиссии Kraken (KFEE) на сумму 1000 долларов США, компенсирующие будущие комиссии за конвертацию валюты

Сумма BTC, распределенная в первом транше, примерно эквивалентна общей сумме комиссий, уплаченных Kraken жителями Украины с 2013 года.

Второй транш

Дата выплат: 5 апреля 2022 года

Квалификационные требования для второго транша:

 • Аккаунт создан в Украине до 00:00 UTC 9 марта 2022 года
 • Аккаунт верифицирован до уровня «Стандартный» или «Про» до 1 апреля 2022 года
 • Чтобы получить выплаты, нужно войти в аккаунт до 1 мая 2022 года
 • Первый транш не был получен

Задержка с выплатами необходима для предоставления времени жителям Украины, чтобы пройти верификацию до «Стандартного» уровня. Для получения второго транша не требуется наличие баланса.

Выплаты второго транша (обе для каждого квалифицированного аккаунта):

 • BTC на определеенную в будущем сумму долларов США, который можно сразу же вывести
 • Кредиты комиссии Kraken (KFEE) на сумму 500 долларов США, компенсирующие будущие комиссии за конвертацию валюты

Определенная в будущем сумма — эквивалентная сумма bitcoin в долларах США, которая будет распределена во втором транше и будет равна комиссиям за первый квартал 2022 года, взимаемым со счетов в России, разделенным на количество соответствующих счетов в Украине. Например, если клиенты Kraken в России заплатили комиссию в размере 5 миллионов долларов США в первом квартале, а во втором транше будет 10 000 соответствующих требованиям аккаунтов, каждый аккаунт получит BTC на сумму 500 долларов США.

Третий транш

Даты выплаты: первая неделя мая, июня и июля 2022 года

Квалификационные требования для третьего транша:

 • Аккаунт создан в Украине до 00:00 UTC 9 марта 2022 года
 • Аккаунт верифицирован до уровня «Стандартный» или «Про»
 • Чтобы получить выплату, нужно войти в аккаунт до 1 августа 2022 года

Выплата третьего транша для каждого квалифицированного аккаунта (см. ниже обновленную информацию):

 • BTC на определеенную в будущем сумму долларов США, который можно сразу же вывести

Определенная в будущем сумма — та же формула, что и для второго транша, за исключением использования комиссий за второй квартал 2022 года, взимаемых со счетов в России.

Для дополнительной информаций, пожалуйста, посетите страницу грантов Kraken.

Обновленная информация:

05 апреля 2022 г. – выплата второго транша – BTC на сумму 181,05 долларов США для каждого аккаунта.

05 мая 2022 г. – выплата третьего транша – BTC на сумму 24,83 доллара США для каждого аккаунта.

08 июня 2022 г. – выплата третьего транша (май) – BTC на сумму 19,25 долларов США для каждого аккаунта.

08 июля 2022 г. – выплата третьего транша (июнь) – BTC на сумму 13 долларов США для каждого аккаунта.